Rusza program „Sportowa Polska – edycja 2024” – MSiT przeznacza 200 mln zł

      Do 29 maja br. można zgłaszać wnioski o dofinansowanie w programie „Sportowa Polska”, którego celem jest rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Na realizację programu w 2024 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidziało 200 mln zł, a maksymalna wysokość dofinansowania to 18 mln zł.

      O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu mogą się ubiegać: jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej; spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a także stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej 31 grudnia 2020 r. prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

      Pogram +Sportowa Polska+ wspiera rozwój lokalnej infrastruktury sportowej na terenie całego kraju poprzez budowę nowych i modernizację już istniejących obiektów sportowych. +Sportowa Polska+ to program dedykowany małym i średnim gminom, które dzięki ministerialnemu wsparciu mogą zapewnić mieszkańcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowej. Chcemy żeby wszyscy Polacy, niezależnie od wieku, płci czy miejsca zamieszkania, mogli korzystać z ogólnodostępnych obiektów sportowych i podejmować ulubione sportowe aktywności” – mówi minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

Zadania inwestycyjne, o dofinansowanie których można ubiegać się w ramach programu, zostały podzielone na trzy grupy.

Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej

W tej grupie zadań inwestycyjnych dofinansowaniem mogą być objęte zadania dotyczące budowy, przebudowy lub remontu szkolnych obiektów sportowych (zlokalizowanych na terenie szkoły bądź w jej najbliższym sąsiedztwie). Katalog zadań inwestycyjnych, możliwych do dofinansowania w ramach tej grupy zadań, obejmuje w szczególności takie zadania jak: budowa pełnowymiarowych sal gimnastycznych lub hal; budowa boisk; budowa przyszkolnej niepełnowymiarowej krytej pływalni o dł. niecki min. 16 metrów; budowa kortów tenisowych; budowa tzw. terenowych urządzeń sportowych (np. boisk do sportów plażowych i streetballa, skate parków, ścianek wspinaczkowych, siłowni, urządzeń sprawnościowe dla dzieci; budowa kompleksów lub urządzeń lekkoatletycznych (bieżnie proste i okrężne, skocznie i rzutnie); przebudowa i remont przyszkolnych obiektów sportowych.

Poprawa warunków treningowych dla sportowców

Dofinansowanie zadań, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać wnioski dotyczące budowy nowej, a także modernizacji już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty w tej grupie zadań dedykowane są szczególnie klubom sportowym.

Budowa i modernizacja infrastruktury aktywizującej społeczeństwo

Trzecią grupę stanowią zadania dotyczące budowy nowej i modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej (nieprzyszkolnej), która umożliwi lokalnym społecznościom aktywne spędzanie czasu wolnego i organizację współzawodnictwa sportowego. Zadania inwestycyjne, o których dofinansowanie można ubiegać się w ramach tej ścieżki to: budowa treningowych sal gimnastycznych i hal sportowych; budowa krytych pływalni (priorytetem będą pływalnie 25-metrowe, planowane do realizacji w powiatach, na terenie których nie istnieją tego typu obiekty); budowa boisk do gier zespołowych; budowa obiektów lekkoatletycznych; budowa strzelnic sportowych.

Dofinansowanie inwestycji może wynieść:

      1) do 50% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G przekracza lub jest równy 40% wskaźnika Gg,

      2) do 70% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G nie przekracza 40% wskaźnika Gg,

      3) do 70% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku, gdy dotyczy ono budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej lub hali sportowej w gminie, na terenie której nie istnieje obiekt o wymiarach minimum 12 m x 24 m. Fakt braku na terenie gminy pełnowymiarowej sali gimnastycznej, wnioskodawca potwierdza w formie pisemnego oświadczenia7 ,

      4) do 60% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku gdy dotyczy ono budowy niepełnowymiarowej krytej pływalni o dł. niecki min. 16 m,

      5) do 80% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku, gdy dotyczy ono obiektu sportowego uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania żywiołu, zlokalizowanego w miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764 z późn. zm.).

      Wnioski należy składać do 29 maja 2024 r. wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego AMODIT dostępnego na TEJ STRONIE.

      Aby wniosek podlegał ocenie, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w nim ujętych musi wynieść: 800 tys. zł dla zadań z pierwszej i trzeciej grupy zadań inwestycyjnych; 400 tys. zł dla zadań z drugiej grupy zadań inwestycyjnych. Jeden wniosek inwestycyjny może dotyczyć większej niż jeden liczby zadań inwestycyjnych w ramach jednej grupy zadań inwestycyjnych.

      Więcej informacji na temat programu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 W załączniku ogłoszenie Programu.

powrót do kategorii
Poprzednia Następna
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!