Komunikat PWINB do właścicieli i zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m² i obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m²

Komunikat PWINB do właścicieli i zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m²
i obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m²

Data publikacji: 23.10.2023 r.

      Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późn. zm.) obiekty takie należy poddać okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

     a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
     b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
     c)instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

      Kontrole te powinny być przeprowadzane co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia lub kwalifikacje.

      Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli jest obowiązana bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli (w sposób określony w art. 62b ust. 2 Prawa budowlanego).

      Jednocześnie informuje się, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego usunąć stwierdzone uszkodzenia lub braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym lub zatrucie gazem.

      W takim przypadku przeprowadzający kontrolę ma obowiązek niezwłocznego przesłania kopii protokołu z kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego.

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe komunikaty

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!