Powróć do: strona główna

Numery alarmowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe

+48 531 019 500

Pogotowie kanalizacyjne

+48 730 269 726; 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

+48 16 632 80 19; 606 369 234