Drzewa i krzewy miododajne w naszym mieście

Sadzimy rośliny miododajne 

      W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

      Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

      Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

       Gmina Miejska Lubaczów przyłączyła się do akcji sadzenia drzew miododajnych w realizowanym przez Samorząd Województwa Podkarpackiego zadania pn. ,,Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

      Na terenie miasta pojawiło się 20 sztuk drzewek miododajnych, przekazanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, takich jak: lipy - 8 szt., klony pospolite – 7 szt. oraz surmie – 5 szt., które 26 października zostały posadzone na terenach zielonych przy ul. Ofiar Katynia. Natomiast 30 października na skwerku przy ul. Sobieskiego (obok urzędu skarbowego) zasadzono 20 szt. krzewów pęcherznicy kalinolistnej. Wykonaniem zadania czyli przywiezieniem sadzonek i posadzenie ich na terenie miasta zajęli się pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.

      Głównym celem zadania jest sadzenie drzew i krzewów miododajnych, które ma przyczynić się do ochrony bioróżnorodności i poprawy stanu środowiska naturalnego w województwie podkarpackim. Dodatkowym celem zadania jest wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających.

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzednia Następna