Niepodległa - rusza nabór wniosków do programu dotacyjnego "Powstanie Styczniowe 1863-1864"

     Do 2 października, do godziny 15:59 można składać wnioski do Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. W ramach programu wsparte zostaną projekty włączające społeczności lokalne w obchody trwającej obecnie 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

     Inicjatywy wspierane w ramach programu powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej. Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 2,5 mln zł.

     O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać: samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych); organizacje pozarządowe.
     W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 80 tys. złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

     Rodzaje kwalifikujących się zadań:

 * wystawy wraz z katalogami,
 * koncerty patriotyczne,
 * rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia,
 * projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe , wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji i stron internetowych, oraz filmowych, warsztatów strzeleckich),
 * wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
 * kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników,
 * murale.

Uzupełnieniem mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej. Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów: archiwa państwowe; przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze; uczelnie wyższe instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą; Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 1 stycznia do 20 listopada 2024 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Regulamin dostępny jest pod linkiem: Regulamin Programu Dotacyjnego Biura „Niepodległa” „Powstanie Styczniowe 1863-1864"

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z Regulaminem, zwłaszcza w zakresie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Nabór wniosków potrwa do 2 października 2023 r. do godz. 15.59.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/

Biuro "Niepodległa"

powrót do kategorii
Poprzednia Następna