Komunikaty ostrzegawcze

tablica opsująca komunikaty ostrzegawcze zagrożeń

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE


 


UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA! Osoby znajdujące się na terenie
................ (określenie obszaru) około godz. ................ min. ................ może nastąpić skażenie ................ (podany rodzaj skażenia) z kierunku ................ (podany kierunek)


UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców
................ (podany rodzaj zagrożenia, czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)


UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI
Formę i treść komunikatu ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

ODWOŁANIE OSTRZEŻENIA
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu
................ (podany rodzaj zagrożenia) dla ................ (określenie obszaru)