Sygnały alarmowe

SYGNAŁY ALARMOWE

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe (niektóre syreny posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. W niektórych gminach, powiatach i województwach wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności np. wiadomościami tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu.

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU     OGŁOSZENIE ALARMU
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA! Ogłaszam alarm  ................ (podana przyczyna, rodzaj alarmu, itp.) dla .............. (określenie obszaru)


ODWOŁANIE ALARMU
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA! Odwołuję alarm
  ................ (podana przyczyna, rodzaj alarmu, itp.) dla ............... (określenie obszaru)