Powróć do: Publikacje

Wiadomości Lubaczowskie

Okładka gazety Wiadomości Lubaczowskie - zdjęcie obrazu widok wzgórza zamkowegoWiadomości Lubaczowskie (Nr 1 wydany jako Gazeta Lubaczowska) wydawane były w latach 2012 - 2014, jako gazeta bezpłatna.

Wydawnictwo było dostępne w punktach sprzedaży prasy na terenie miasta oraz w Centrum Informacji Turystycznej i Gospodarczej.

Nakład wydania wynosił 1000 egzemplarzy.

Wydano 10 numerów.

 

 
Wiadomości Lubaczowskie - Nr 9/2014
Format: pdf, 7.32 MB
 
Wiadomości Lubaczowskie - Nr 8/2014
Format: pdf, 12.54 MB
 
Wiadomości Lubaczowskie - Nr 7/2013
Format: pdf, 5.64 MB
 
Wiadomości Lubaczowskie - Nr 6/2013
Format: pdf, 4.56 MB
 
Wiadomości Lubaczowskie - Nr 5/2013
Format: pdf, 4.54 MB
 
Wiadomości Lubaczowskie - Nr 4/2013
Format: pdf, 5.69 MB
 
Wiadomości Lubaczowskie - Nr 3/2013
Format: pdf, 4.13 MB
 
Wiadomości Lubaczowskie - Nr 2/2012
Format: pdf, 2.86 MB
 
Gazeta Lubaczowska - Nr 1/2012
Format: pdf, 5.93 MB