BADANIA ANKIETOWE

BADANIA ANKIETOWE NA ETAPIE DIAGNOZ SYTUACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARZCEJ I PRZESTRZENNEJ MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO LUBACZOWA ORAZ PARTNERSTWA „ROZTOCZE”, NA POTRZEBY OPRACOWANIA: STRATEGII ROZWOJU MOF LUBACZOWA NA LATA 2022–2030 ORAZ PONADLOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU PARTNERSTWA „ROZTOCZE” NA LATA 2022–2030”

Na zdjęciu widać ratusz, i napisz Urząd Miejski w Lubaczowie informuje.

Miasto Lubaczów wraz z Gminą Lubaczów oraz Gminą Horyniec-Zdrój tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Lubaczów (MOF Lubaczów), który został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030.

Gminy obszaru zawarły porozumienie międzygminne, na mocy którego przystąpiły do opracowania wspólnej strategii rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia MOF Lubaczowa na lata 2022–2030 stanowiącej Strategię ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Zakres przestrzenny ZIT w województwie podkarpackim obejmuje 12 MOF, a dla projektów w ramach instrumentów ZIT przewiduje się niekonkurencyjny tryb wyboru w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata  2021–2027.

Ponadto Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów, Gmina Horyniec-Zdrój, Miasto i Gmina Cieszanów oraz Miasto i Gmina Narol tworzące wraz z powiatem lubaczowskim Związek Powiatowo-Gminny Ziemia Lubaczowska postanowiły o opracowaniu wspólnej strategii rozwoju ponadlokalnego pn. Ponadlokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Partnerstwa „Roztocze” na lata 2022–2030. Będzie to dokument strategiczny określający potrzeby tego obszaru oraz cele rozwojowe i projekty niezbędne do realizacji w celu osiągnięcia wypracowanych założeń.

Wszystkie wskazane powyżej dokumenty umożliwią skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Przygotowywane Diagnoz dla każdego z obszarów, będzie stanowić punkt wyjścia i bazę dla opracowania poszczególnych Strategii. Wnioski z Diagnoz będą jednym z najważniejszych elementów dokumentów, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczowa oraz obszaru Partnerstwa „Roztocze”, a także określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku ich rozwoju. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonych ankiet.

 

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ - MOF Lubaczów (Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów, Gmina Horyniec-Zdrój)

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ - Partnerstwo ROZTOCZE (Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów, Gmina Horyniec-Zdrój, Miasto i Gmina Cieszanów, Miasto i Gmina Narol)

 

 Ankiety będzie można wypełnić do dnia 8.04.2022 r.

 Ankiety są również dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania lokalnych potrzeb, barier rozwojowych i priorytetów rozwojowych dla wskazanych powyżej obszarów.

 

Tekst przygotowany przez: Piotr Bednarczyk

Pliki do pobrania:

Ankieta_Strategia Rozwoju MOF LUBACZÓW.docx
Format: docx, 23.71 kB
powrót do kategorii
Poprzednia Następna
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!