Informacja nt. aktualnego stanu przygotowania do realizacji projektu OZE

W związku z dużym zainteresowaniem Mieszkańców dofinansowaniem do zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, poniżej przekazujemy informacje dot. aktualnego stanu przygotowania do realizacji projektu parasolowego OZE.

W ramach nowego projektu parasolowego OZE, w którym istnieje możliwość dofinansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, powietrznych i gruntowych pomp ciepła, kotłów na pellet oraz magazynów energii w gospodarstwach domowych Mieszkańców Lubaczowa, wpłynęło ponad 150 wniosków na łączną liczbę ponad 160 urządzeń OZE. Największym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszą się instalacje fotowoltaiczne (123 urządzenia), powietrzne pompy ciepła CO i CWU (24), gruntowe pompy ciepła (12), magazyny energii (7). Od samego początku realizacji projektu zakładaliśmy pozyskanie dofinansowania niezbędnego do zakupu i montażu instalacji OZE ze środków finansowych nowego programu pomocy Unii Europejskiej –  „Krajowego Planu Odbudowy” (KPO). Zgodnie z założeniami KPO, koszty zakupu i montażu instalacji OZE mogły być dofinansowane w ramach „Komponentu B: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności; Reformy: B2.2. Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii; Inwestycja: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (klastry energii, spółdzielnie energetyczne, zbiorowe porozumienia prosumentów oraz ewentualne przyszłe formy społeczności energetycznych”. Rozpoczęcie naborów wniosków o dofinansowanie planowane było jesienią 2021 roku, lecz ze względu na zastrzeżenia Komisji Europejskiej, program KPO dotychczas nie został uruchomiony. Z ostatnich informacji przekazywanych przez Pana Premiera oraz przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wynika że w 2022 r. rozpocznie się realizacja KPO. Alternatywnym źródłem finansowania wyżej opisanych działań, będą środki z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, a odpowiednie programy są obecnie w fazie obowiązkowych konsultacji z Komisją Europejską.

W związku z wyżej opisanymi, niezależnymi od Miasta Lubaczów okolicznościami i tym samym opóźnieniami w realizacji nowego projektu parasolowego OZE, aktualnie przygotowywane są raporty z audytów przeprowadzonych w gospodarstwach mieszkańców. Przedmiotowa dokumentacja stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie. Dokładamy wszelkich starań, aby niezwłocznie po uruchomieniu środków finansowych przeznaczonych na rozwój OZE oraz ogłoszeniu konkursu o dofinansowanie, wraz z koordynatorem klastra – DOEKO Group Sp. z o.o. oraz gminami wchodzącymi w skład Lubaczowskiego Klastra Energii, aplikować o środki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń OZE w gospodarstwach domowych mieszkańców  Lubaczowa.

Na bieżąco przeprowadzane są audyty u mieszkańców, którzy w ostatnim czasie złożyli ankietę, dot. udziału w projekcie. Osoby, u których już przeprowadzono audyt, w najbliższym czasie zostaną poinformowane na specjalnie zorganizowanych spotkaniach o mocy poszczególnych urządzeń OZE planowanych do montażu w domach mieszkańców Miasta Lubaczowa, dobranych przez specjalistów DOEKO Group Sp. z o.o. – Koordynatora Lubaczowskiego Klastra Energii. Na spotkaniach poruszone zostaną również kwestie aktualnego stanu realizacji projektu oraz jego dalszych perspektyw. O terminach i miejscach  spotkań planowanych wstępnie na czerwiec br., poinformujemy Państwa w odrębnej wiadomości. Po akceptacji propozycji audytorów, dokumentacje w wersji papierowej zostaną przekazane mieszkańcom, zaś wersja elektroniczna raportów z przeprowadzonych audytów zostanie wykorzystana w procesie aplikowania o dofinansowanie niezbędne do realizacji projektu.

Jednocześnie informujemy, że mimo pojawiających się różnych interpretacji, nie było możliwości podpisania przez Mieszkańców umowy z Gminą Miejską Lubaczów w terminie do 31-03-2022 r., której przedmiotem byłoby dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, w celu zachowania opustowego systemu rozliczeń wyprodukowanej energii elektrycznej. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, o które wnioskowała Gmina Lubaczów,  zaprezentowanym w piśmie z 11 marca br., zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 467) dotyczą już rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych, finansowanych z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

W związku z powyższym uczestnicy projektu, którzy nie posiadają instalacji fotowoltaicznej, a zakupią i zamontują instalację w ramach projektu parasolowego OZE po 1 kwietnia br. będą rozliczani z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie rozliczeniowym, tzw. systemie sprzedażowym. W załączeniu skan pisma.

W przypadku mieszkańców którzy posiadają już instalację fotolwoltaiczną, a po 1 kwietnia br. rozbudują swoją instalację o panele fotowoltaiczne i dodatkowy falownik w ramach projektu parasolowego OZE, utrzymany zostanie dotychczasowy system rozliczeniowy z wyprodukowanej energii – tzw. system opustowy.  W załączeniu skan pisma PGE w przedmiotowej sprawie.

Ponadto w związku z zainteresowaniem kolejnych Mieszkańców uczestnictwem w projekcie parasolowym OZE przypominamy, że wprowadzony został ciągły nabór ankiet dot. odnawialnych źródeł energii. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety i złożenie oryginału dokumentu w Urzędzie Miasta Lubaczów lub przesłanie skanu podpisanego dokumentu na adres mailowy oze@um.lubaczow.pl.

Następnie (lub bezpośrednio w chwili doręczenia) skontaktuje się z Państwem pracownik Urzędu Miasta Lubaczów w celu umówienia dogodnego terminu na podpisanie umowy dot. przeprowadzenia inspekcji technicznej w Państwa gospodarstwie domowym.

Dodatkowa informacja oraz formularz zgłoszeniowy  „M. Lubaczów - ankieta inspekcja terenowa OZE (KLASTER) pdf.” do pobrania znajdziecie Państwo wśród załączników poniżej:

Więcej informacji można uzyskać u Koordynatora Klastra  – DOEKO Group Sp. z o.o.  (tel. 12 446 42 97) lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Lubaczów (tel. 16 632 80 10 (74)  pod adresem mailowym oze@um.lubaczow.pl.  Wszelkie aktualizacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie www.um.lubaczow.pl . Projekt OZE prowadzony jest przez podmioty zrzeszone w Lubaczowskim Klastrze Energii tj. Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów, Gmina Horyniec-Zdrój, Miasto i Gmina Cieszanów, Miasto i Gmina Narol, Powiat Lubaczowski. Klaster docelowo ma umożliwić mieszkańcom posiadanie własnej instalacji OZE, co spowoduje obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej oraz powstanie systemu bezpieczeństwa i bilansowania energetycznego.

Michał Żychowski

Pliki do pobrania:

Informacja PGE.pdf
Format: pdf, 183.75 kB
powrót do kategorii
Poprzednia Następna
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!