Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego?

      Minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jak wynika z rozporządzenia, oprócz danych identyfikujących komitet wyborczy, w sprawozdaniu należy ująć imię i nazwisko pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, nazwę organu wyborczego, któremu jest przedkładane łączne sprawozdanie oraz wskazać okres sprawozdawczy.

      W Dzienniku Ustaw opublikowano wzór sprawozdania finansowego dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. W sprawozdaniu należy ująć m.in. wszystkie wpłaty, środki pieniężne pochodzące z funduszy wyborczych oraz kredyty bankowe.

      W części dotyczącej finansów komitetu należy wskazać przychody oraz wydatki, a także wysokość nadwyżki. W sprawozdaniu komitety muszą uwzględnić m.in. wpłaty i wypłaty ogółem, stan środków pieniężnych oraz środki pieniężne pochodzące z funduszy wyborczych. Trzeba też wykazać kredyty bankowe oraz warunki ich uzyskania a także sumę innych zobowiązań niespłaconych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

      Jak wskazano w rozporządzeniu, do sprawozdania należy dołączyć m.in. sprawozdanie biegłego rewidenta, jeżeli łączne sprawozdanie jest przedkładane Państwowej Komisji Wyborczej; historię rachunku bankowego, na którym są gromadzone środki finansowe komitetu wyborczego; protokoły komisyjnej wyceny usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu wyborczego, w tym dokumenty potwierdzające przyjęcie świadczeń niepieniężnych; umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczące kosztów i wydatków komitetu wyborczego oraz pokwitowania odbioru materiałów wyborczych.

      Pełna treść rozporządzenia wraz ze wzorem sprawozdania i wykazem załączników do pobrania poniżej. 

 

powrót do kategorii
Poprzednia Następna
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!