Już niedługo ruszy nabór na dofinansowanie usuwania azbestu

INFORMACJA
o zbliżającym się naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów

 

 

Informujemy, że od 1 lipca do 22 lipca 2022 r. odbywać się będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów. Nabór będzie odbywał się w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych.

Wnioski o udzielenie dofinansowania zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, zostaną udostępnione na stronie internetowej www.lubaczow.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców od dnia 20 czerwca 2022 r.

Dofinansowanie obejmować będzie koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego
i obejmuje wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i  unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Wysokość dofinansowania wynosić będzie 100% kosztów ww. zakresu, w całości finansowana ze środków Gminy Miejskiej Lubaczów.

Środki przeznaczone na realizację celu: 20 000 zł.

Planowany termin realizacji zadania: sierpień-wrzesień 2022 r.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie posiadacza nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. C5, tel.: 16 632 80 10 w. 29.

Wnioski nie spełniające wymogów formalnych (złożone poza naborem lub niekompletne), nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 r.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Lubaczowa, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest, do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na jego usunięcie.

powrót do kategorii
Poprzednia Następna
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!