Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych - MOF

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030


W dniach 14.03–18.04.2023 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030.

Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu. Konsultacje niniejszej Strategii zostały przeprowadzone na zasadach określonych w art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 442/XL/2022 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczowa na lata 2022–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Projekt Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030 podlegał konsultacjom:

 1. z mieszkańcami gminy,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, Partnerstwo Roztocze włączyło w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

 1. Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–5 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 14.03.2023 r. do dnia 18.04.2023 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony czytelnie formularz można było dostarczyć:
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@um.lubaczow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju ZIT MOF Lubaczów”;
 • drogą korespondencyjną na adres Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju ZIT MOF Lubaczów”;
 • bezpośrednio do budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, w godzinach pracy Urzędu.
 1. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbyło się w dniu 04.04.2023 r. o godz. 16:00. Dla osób, które nie mogły osobiście uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym zapewniono możliwość udziału za pośrednictwem platformy internetowej. Podczas spotkania przedstawiono główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez Partnerów. Przedstawione zostały również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w godzinach pracy Urzędu.

Informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono w następujących formach:

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Strategia Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030, dostępne były od 14.03.2023 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie (um.lubaczow.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.um.lubaczow.pl).

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wypełnione formularze uwag, wpłynęło natomiast 1 pismo w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030od Dyrektora RZGW w Rzeszowie.

powrót do kategorii
Poprzednia
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!