Kto ty jesteś? - Polak mały. Nowy programu Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkolaków

      Od 20 do 500 tys. zł dofinansowania na organizację zajęć dla przedszkolaków można uzyskać w ramach nowego programu resortu edukacji „Kto ty jesteś? - Polak mały”. W środę, 26 lipca o godz. 15 ruszył nabór wniosków, który potrwa do 17 lipca 2024 r.

Wnioski na dofinansowanie organizacji zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków mogą składać instytucje kultury, podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, organizacje harcerskie oraz instytuty badawcze.

Program jest podzielony na cztery moduły tematyczne: ,,Odkrywcy świata”, „Kultura dla przedszkola”, „Bezpieczne przedszkolaki” oraz „Świat w przedszkolu”. Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach każdego z modułów wynosi od 20 tys. zł do 500 tys. zł.

Nabór do programu rozpoczął się 26 czerwca o godz. 15.00 i potrwa do 17 lipca. Każdy wniosek niezależnie od dnia złożenia będzie poddany ocenie merytorycznej powołanych ekspertów.

Wniosek powinien zawierać nazwę projektu, wskazanie modułu tematycznego, syntetyczny opis projektu oraz planowany termin jego realizacji, merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu oraz opis zakładanych rezultatów, a także szczegółowy kosztorys ze wskazaniem kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich oraz wnioskowaną kwotą finansowania. W ramach programu wnioskodawca będzie mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek, który obejmie wyłącznie jeden projekt w ramach jednego modułu tematycznego.

   Opis poszczególnych modułów programu

Moduł 1 – ,,Odkrywcy świata”

   a.    organizacja warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych;
   b.    stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne;
   c.     tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy, tworzonych w idei STEM;
   d.    organizacja wycieczek i spotkań edukacyjnych do miejsc, które poszerzą horyzonty dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata.

Moduł 2 – „Kultura dla przedszkola”:

   a.    organizacja zajęć poświęconych kulturze i tradycjom lokalnym oraz lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, aby rozwijać poczucie tożsamości lokalnej oraz szacunek dla różnorodności kulturowej;
   b.    organizacja zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci;
   c.    współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, muzeami i artystami w celu organizacji warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci.

Moduł 3 – „Bezpieczne przedszkolaki”:

   a.    organizacja zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy;
   b.    przeprowadzenie i przygotowanie konkursów lub wystaw, prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, tj. w przedszkolu, na placu zabaw, w domu czy w najbliższym otoczeniu;
   c.    tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym.

Moduł 4 – „Świat w przedszkolu”:

   a.    organizacja działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, aby poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata oraz promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia i tolerancji;
   b.    organizacja zajęć poświęconych Unii Europejskiej i jej wartościom, aby kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej;
   c.    organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz pikników.

      Wnioski składa się tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra na stronie programyedukacyjne.men.gov.pl od środy 26 czerwca od godziny 15:00 do 17 lipca do godziny 23:59.

Szczegóły naboru dostępne są w Komunikacie Ministra Edukacji z dnia 25 czerwca 2024 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Kto ty jesteś? - Polak mały” na 2024 r. /w załączniku/

 

źródło: MEN / PAP

powrót do kategorii
Poprzednia
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!