Wręczono Nagrody Honorowe IPN „Świadek Historii”

Pani Teresa Mielnik z Lubaczowa oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o/ Lubaczów, zostali Laureatami X edycji Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”. 22 listopada podczas uroczystej gali, która odbyła się w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się rozdanie nagród.

Nagroda Honorowa „Świadek Historii” jest przyznawana instytucjom, organizacjom i osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego, których działalność jest zbieżna z ustawową działalnością Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. W czasie tegorocznej gali prezes IPN dr Karol Nawrocki podziękował laureatom za ich walkę o wolność swoją i przyszłych pokoleń oraz wręczył nagrody. W sumie nagrodami Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek historii” uhonorowano osiem osób i dwie organizacje. O nadanie nagrody honorowej “Świadek historii” dla Pani Teresy Mielnik wnioskodawcami byli: Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, Katarzyna Pelc-Antonik – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Piotr Zubowski – Dyrektor Muzeum Kresów oraz Dariusz Sałek – Komisarz wystawy W sowieckim „raju”. O nadanie tytułu dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o/ Lubaczów wnioskowali: Zenon Swatek – Starosta Lubaczowski, Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, Katarzyna Pelc-Antonik – Dyrektor MBP oraz Józef Janusz Mroczka – Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.

Zdjęcie do Wręczono Nagrody Honorowe IPN „Świadek Historii”

Teresa Marcelina Mielnik

Urodziła się 25 kwietnia 1934 r. w Cieszanowie. Należała do inicjatorów powstania 29 maja 1990 r. Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie, pełniąc w nim od początku funkcję skarbnika. Pani Teresa Mielnik odwiedza szkoły, przekazując młodzieży wiedzę o tragicznej historii wywózek, w tym także osobiste przeżycia. Swoją postawą daje żywe świadectwo ogromu cierpień, jakich doznała w trakcie pobytu na nieludzkiej syberyjskiej ziemi. Popiera i sama angażuje się w zbiórki na cele patriotyczne i charytatywne, np. budowę Pomnika Katyńskiego, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Przez cały czas swojej działalności w Kole jest współorganizatorką Dnia Sybiraka w Lubaczowie, imprez poświęconych upamiętnieniu wywózek na Sybir, uroczystości upamiętniających rocznice patriotyczne. W 1992 r. wraz z siostrą i siostrzenicą odbyła podróż do Kazachstanu, wróciła do kołchozu w poszukiwaniu grobów swoich bliskich. W miejscu, gdzie byli pochowani, rosły jedynie piołuny.

Wywiady z Teresą Mielnik stanowią dokumentację Muzeum Kresów w Lubaczowie. Ich fragmenty można było odsłuchać podczas prezentacji wystawy pt.: „W sowieckim »raju«. Losy mieszkańców powiatu lubaczowskiego pod okupacją sowiecką (1939–1941)”, na której zaprezentowano zachowane w rodzinnym albumie fotografie i inne dokumenty. Jej relacje były źródłem do powstania książek „Cierniowym szlakiem. Z piekła Kołymy do Armii Andersa” oraz „ Przywrócić pamięć. Wspomnienia Sybiraków Koła w Lubaczowie”. Pamięć o Sybirakach pielęgnuje także poprzez opiekę nad grobami tych, którzy już odeszli. Za swoje zaangażowanie została odznaczona: Odznaką Honorową Sybiraka, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, Medalem „Pro Patria”, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległość.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Lubaczów

Powstało 21 lutego 2017 r. – powołane przez osoby urodzone na Kresach II RP oraz potomków Rodzin Kresowych. Celem Stowarzyszenia jest gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie pamięci i wiedzy o Lwowie i Ziemiach Kresowych, o historii, dziedzictwie kulturowym i ludziach, którzy je tworzyli. Członkowie Towarzystwa kultywują pamięć o pomordowanych Polakach w rocznicę Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. W 2018 r. z datków Kresowian ufundowano i odsłonięto tablicę, która została wmurowana w Sanktuarium MBŁ w Lubaczowie. Organizuje spotkania autorskie i prelekcje, konkursy literackie.

Wśród członków Towarzystwa ciągle żywe są wspomnienia piosenek lwowskich, dlatego też od czterech lat organizowane są Koncerty Lwowskie. W 2018 r. Towarzystwo wydało śpiewnik „Piosenki Kresowe i nie tylko”. Członkowie Towarzystwa wyjeżdżają na Ukrainę do Niemirowa i Rawy Ruskiej, by porządkować cmentarze polskie i oddawać hołd polskim bohaterom. Każdego roku organizowane są wyjazdy szlakiem miejscowości, z których przybyły do Lubaczowa Rodziny Kresowe oraz wycieczki związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym Kresów II RP. Podczas wyjazdów uczestnicy spotykają się z członkami Towarzystwa Kultury Polskiej w Tarnopolu, Krzemieńcu, we Lwowie, w Rawie Ruskiej. Każdy wyjazd związany jest także z organizacją pomocy rzeczowej i finansowej. Podczas Festiwalu Dziedzictwa Kresów członkowie Towarzystwa cyklicznie współorganizują kwestę na rzecz renowacji i odbudowy Kościółka Garnizonowego w Hruszowie.

powrót do kategorii
Poprzednia Następna
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!