Pakiet na start dla MŁODYCH 2

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu rozpoczyna rekrutację Uczestników do projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH 2". 

Osoby bezrobotne niezarejestrowane lub bierne zawodowo w wieku od 18 do 29 lat, mieszkające lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego, mogą skorzystać ze wsparcia w formie: udziału w szkoleniu ABC przedsiębiorczości, 23 tysiące i 50 złotych bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 6-miesięcznego wsparcia pomostowego w kwocie 2800 zł netto.

I. TERMIN NABORU

Rekrutacja do projektu jest prowadzona od 28.03.2022 r. i zostaje wydłużona do 11.05.2022 r.

II. GRUPA DOCELOWA

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy:

 • w wieku 18-29 lat,
 • mieszkających lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego,
 • które nie prowadziły działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu.

Szczegółowe kryteria uczestnictwa w projekcie zawarte zostały są w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH 2”.

Minimum 50 % Uczestników Projektu będą stanowiły osoby zamieszkujące na terenie miast średnich lub miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg – punkty premiujące na etapie oceny merytorycznej.

III. ŚCIEŻKA WSPARCIA W PROJEKCIE

Ścieżka wsparcia w projekcie:

 • Złożenie formularza rekrutacyjnego
 • Ocena formalna i merytoryczna formularzy
 • Rozmowa z doradcą zawodowym dla 75 Uczestników Projektu
 • Wsparcie szkoleniowe w wymiarze 40 godzin dla 50 Uczestników Projektu
 • Przygotowanie i złożenie biznesplanów – 50 Uczestników Projektu
 • Zarejestrowanie działalności gospodarczej – 41 Uczestników Projektu
 • Wypłata wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł dla 41 Uczestników Projektu
 • Wsparcie pomostowe w wysokości do 2 800,00 zł netto/miesiąc dla 41 Uczestników Projektu wypłacane przez okres 6-ciu miesięcy.

IV. SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Kandydata/Kandydatkę wskazaną w § 1 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH 2”:

 • Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00: Biuro Projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec,
 • Za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem firm kurierskich;
 • Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 • W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem na adres pakietnastart2@marr.com.pl (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Projekt pn. "Pakiet na start dla MŁODYCH 2” realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na grafice widać mężczyznę i kobietę, którzy są uśmiechnięci. Do grafiki dodano napis "Pakiet na start".

powrót do kategorii
Poprzednia Następna
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!