Stanowisko w sprawie stanu nawierzchni płyty boiska stadionu miejskiego.

      Wobec opublikowanych (jednocześnie) na 2 lokalnych portalach internetowych informacji, mogących wprowadzać opinię publiczną w błąd, zapewniam, że Miasto Lubaczów ściśle współpracuje z klubem MKS Pogoń-Sokół Lubaczów, wspierając oraz finansując jego działalność sportową od wielu lat. W poprzednich latach funkcjonowanie klubu opierało się głównie na finansowaniu z budżetu Miasta. Na działalność statutową MKS-u w 2023 roku, Miasto  przeznaczyło 223 tys. zł, na przyszły rok zaplanowano 300 tys. zł, a w tym roku poniosło dodatkowo koszty dostosowania obiektu do wymogów IV ligi w kwocie 233 tys. zł. Koszty bieżącego utrzymania stadionu, również finansuje Miasto, a opłata za wynajem obiektu, nie pokrywa nawet połowy tych kosztów, tj. około 17 tys. zł.  To duże kwoty, które ułatwiają działalność klubu, co przy dodatkowym wsparciu sponsorów prywatnych, umożliwiło klubowi prowadzić działalność sportową na bardzo wysokim poziomie. Dlatego postanowiłem zwrócić się do Zarządu Klubu z zapytaniem, czy stwierdzenie, że Miasto „nic nie robi w zakresie poprawy infrastruktury stadionu”, jest oficjalnym stanowiskiem zarządu Klubu? Jeżeli okaże się nadużyciem ze strony autorów tekstu, to oczekuję opublikowania przez redakcje stosownego sprostowania, ustawowo przewidzianego w prawie prasowym oraz przeprosin za opublikowanie nieprawdziwych informacji, które naruszyły zasady zaufania społecznego oraz reputację Miasta i Klubu. Publikowanie artykułów o braku działań Miasta jest zwyczajnym podawaniem nieprawdziwych informacji. Rzetelność dziennikarska wymaga sprawdzenia informacji u źródła, czego tym razem zabrakło w obydwu redakcjach.

            Problem odwodnienia nie wynika ze złej woli, ani z braku drenaży boiska, bo takie są wykonane na płycie głównej, ale przede wszystkim z lokalizacji stadionu w dolinie rzeki Lubaczówki na torfowisku, o bardzo dużym nawodnieniu i wysokim poziomie wód gruntowych. Drenaż wykonany w latach 80-tych ubiegłego wieku, być może nie jest wystarczająco wydajny, aby wystarczająco szybko osuszyć murawę, co nie oznacza, że nie działa. Problematyczne jest też podnoszenie się poziomu wód gruntowych po intensywnych lub długotrwałych deszczach. Przy takich opadach, jakie wystąpiły ostatnio, nawet dla piłkarzy zgrupowania reprezentacji Polski, jak informowały media ogólnokrajowe (w dniu 15.11.2023r.), szukano boiska na przeprowadzenie treningu przed kluczowym meczem eliminacji mistrzostw Europy 2024.  To pokazuje, że deszcz jest problemem nie tylko dla lubaczowskiego stadionu, ale nawet dla nowoczesnych kompleksów sportowych w kraju. Nawet przy sprawnym drenażu przy dużych opadach, może dochodzić do wystąpienia chwilowych zastoisk, tak jak to ma miejsce na naszym stadionie, gdzie po kilku godzinach od ustania opadów, zastoiska wody znikają. Na naszym obiekcie dodatkowo komplikuje sytuację nawodnione podłoże torfowe w dolinie rzeki. Nie byłoby takich problemów, gdyby grunt został wymieniony, a płyta boiska wyniesiona znacznie ponad poziom wód gruntowych, co jest planowane, ale wiąże się  jednak z bardzo dużymi nakładami inwestycyjnymi.

            W ocenie urzędników miejskich, ponowne wykonanie drenażu stadionu, bez podniesienia całego terenu, jest możliwe jedynie w zakresie płyty boiska głównego, które położone jest najwyżej, jednak szacunkowy koszt profesjonalnie wykonanego drenażu wyniósłby ok. 150 tys. zł. W przypadku realizacji planowanej kompleksowej przebudowy, z wymianą gruntu i podniesieniem nawierzchni, wydatek na chwilę obecną nie ma uzasadnienia ekonomicznego, ponieważ docelowo zostanie zniszczony razem z usuwanym gruntem rodzimym.  W ubiegłych latach urzędnicy miejscy rozważali 2 rozwiązania problemu, jednym z nich było przeniesienie lokalizacji stadionu na teren rekreacyjno-sportowy (pomiędzy pływalnią a nowym cmentarzem). Jednak z uwagi na brak woli sprzedaży działek przez prywatnych właścicieli - Miasto nie posiada wszystkich działek na tym terenie, i pomimo wysyłanych wielokrotnie pism z prośbą o odsprzedaż lub zamianę działek - wariant ten nie został zrealizowany. Natomiast drugie rozwiązanie, tj. kompleksowa przebudowa stadionu w obecnej lokalizacji, wiąże się z koniecznością wymiany gruntu, nawiezieniem terenu i podniesieniem płyty boiska o co najmniej 1m. W związku z brakiem możliwości realizacji pierwszego wariantu z przyczyn niezależnych od Miasta, zdecydowano się ukierunkować kolejne działania inwestycyjne na obecną lokalizację stadionu. W latach 2020-2021 wybudowany został budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, na które Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki - Sportowa Polska edycja 2020. W 2022 roku ustalony został zakres dla oświetlenia stadionu, a w tym roku podpisano umowę z firmą Linter Energia sp. z o. o. m.in. na wymianę opraw o oświetleniowych boiska głównego oraz wykonanie nowego oświetlenia boiska treningowego w ramach zadania realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny „Ziemia Lubaczowska”, współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład, o którym pisały lokalne media (https://zlubaczowa.pl/news/wydarzenia/11767-powiat-lubaczowski-ruszaja-inwestycje-za-ponad-16-mln-zlotych-podpisano-umowy, https://zycie.pl/artykul/bedzie-jasniej-i-cieplej/1183876, https://elubaczow.com/2023/09/23/ziemia-lubaczowska-inwestuje-16-mln-zl-w-infrastrukture-i-termomodernizacje/ ).

            Ponadto w porozumieniu z prezesem klubu Pogoń-Sokół Lubaczów, ustalony został zakres przebudowy stadionu, a wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa stadionu miejskiego wraz z modernizacją infrastruktury sportowej, został złożony do dofinansowania w ramach naboru  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja8/2023/5194/PolskiLad, data wpływu: 2023-08-16). Projekt zakłada przebudowę płyty głównej boiska oraz boiska treningowego z naturalną nawierzchnią trawiastą wraz z wykonaniem drenażu i systemem nawodnienia boisk. Przewidziano ponadto budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola do gry 68x105 m z trawy syntetycznej oraz budowę zaplecza sportowego dla tego boiska wraz z siedzibą klubu, a także przebudowę i modernizację trybun z częściowym ich zadaszeniem. Cały kompleks boisk ma zostać wyposażony w nową instalację oświetlenia i monitoringu wizyjnego.  Pomimo deklaracji parlamentarzystów o lobbowaniu dla tej inwestycji, wniosek niestety został odrzucony i nie uzyskał dofinansowania.

      Przebudowa stadionu w zakresie ustalonym z klubem to koszt rzędu 10-11 mln zł. Obecnie Miasto nie posiada odpowiednich zdolności finansowych na przeprowadzenie takiej inwestycji, ponieważ prowadzonych jest obecnie kilka dużych inwestycji (przebudowa dróg osiedlowych - ponad 10 mln zł, modernizacja oświetlenia ulicznego - 4 mln zł, budowa PSZOK – 5 mln zł) jak również z uwagi na planowaną w 2024r. modernizację wszystkich jednostek oświatowych Miasta Lubaczowa (ponad 12 mln zł; trzy pozyskane dotacje na kwotę 10,7 mln zł z Polskiego Ładu), a także budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP nr 1 (3,3 mln zł; Program Olimpia) oraz przebudowę ul. Zielnej i ul. Konwaliowej (2,8 mln zł; Rządowy Fundusz Przebudowy Dróg), dla których należy zapewnić wkład własny z budżetu Miasta. Na 2024 rok Miasto zadeklarowało także pomoc finansową dla Powiatu, na przebudowę drogi powiatowej ul. Przemysłowej i pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi wojewódzkiej ul. Mickiewicza oraz budowę ronda (obok Biblioteki i LO). Całkowite środki budżetowe, które zostaną przeznaczone na wkład własny w tych inwestycjach w 2024 roku, to ponad 7 mln zł, a kompleksowa modernizacja stadionu ze środków własnych, wiązałaby się z koniecznością rezygnacji z którejś inwestycji i utratą dofinansowania na ten cel lub rezygnacją z planowanych inwestycji powiatu lub województwa, ze szkodą dla mieszkańców Miasta, dlatego taka możliwość nie jest obecnie brana pod uwagę.

             Bez realizacji kompleksowej przebudowy stadionu wraz z wymianą i podniesieniem gruntu, diametralna zmiana warunków gruntowo-wodnych na tym terenie jest w praktyce niemożliwa, natomiast do rozważenia pozostaje możliwość przekazania boiska głównego i treningowego w użytkowanie Klubowi Pogoń-Sokół Lubaczów. W przypadku wyrażenia przez Zarząd Klubu woli przejęcia w użytkowanie boisk i podjęcia ryzyka wykonania modernizacji w przedstawionych powyżej uwarunkowaniach gruntowo-wodnych wg innej koncepcji, Miasto przekaże obydwa boiska w użytkowanie Klubowi, co da możliwość przeprowadzenia modernizacji zgodnie z oczekiwaniami społeczności piłkarskiej i kibiców Klubu. W najbliższym czasie zaproszę władze Klubu na rozmowy w sprawie planowanych działań na stadionie miejskim i ewentualnym złożeniu do nich uwag, a także zajęcie stanowiska w sprawie przekazania boisk w użytkowanie, co pozwoli Zarządowi Klubu, na „podjęcie działań, które wpłyną na poprawę infrastruktury stadionowej.”

 

 

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt

 

powrót do kategorii
Poprzednia
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!