Kiedy zapłacić za wywóz śmieci?

Przypominamy, że terminy płatności zobowiązania za odbiór odpadów komunalnych, jak również stawki opłat nie uległy zmianie w bieżącym roku.

Ostatnio do naszego Urzędu napływają pytania: „Kiedy zapłacić za wywóz śmieci”, „Dlaczego w tym roku nie otrzymaliśmy harmonogramu płatności za wywóz odpadów?”, „Jaki jest powód ponagleń zapłaty za odbiór nieczystości, skoro nie dostaliśmy terminów uiszczenia danych kwot?”. W związku z tym wyjaśniamy, że Gmina Miejska Lubaczów nie ma obowiązku co roku dostarczać mieszkańcom harmonogramu płatności za odbiór odpadów komunalnych, jeśli nie zaszły w nim zmiany.

Tak więc mieszkańcy naszego miasta zobowiązani są uiszczać opłaty za wywóz nieczystości zgodnie z tabelą, która wynika z uchwał Rady Miejskiej w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nr 219/XXV/2016 oraz nr 46/IV/2019).

Podobnie rzecz się ma z wysokością stawek za odbiór odpadów. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2021, poz. 888 z późn. zm.) nakazuje wysyłać do mieszkańców zawiadomienia o zmianach w tych stawkach.

Art. 6m. ust. 2a: W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Ile muszę płacić?

Przypominamy, że aktualne stawki za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Miejskiej Lubaczów obowiązują od marca 2021 roku:

  • 36 zł – od 1 osoby zamieszkującej na posesji jednorodzinnej;
  • 28 zł – od 1 osoby zamieszkującej na posesji wielorodzinnej.

Zawiadomienia o obowiązującej stawce wraz z numerem indywidualnego konta dla wpłat oraz (dla przypomnienia) harmonogramem płatności mieszkańcy otrzymali w roku 2021.

Wysokość zobowiązania za odbiór odpadów komunalnych to iloczyn ilości osób zdeklarowanych przez właściciela nieruchomości i obowiązującej stawki na danym rodzaju nieruchomości. Dodatkowo, właściciele nieruchomości jednorodzinnych deklarujący posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania w nim odpadów biodegradowalnych otrzymują ulgę w wysokości 8 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość za gospodarowanie ww. odpadów.

Jak mogę zapłacić?

Wpłaty zobowiązania pieniężnego można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego, gotówką bądź przy pomocy karty płatniczej. Można też dokonać przelewu na konto rozrachunkowe wskazane w informacji, otrzymanej po złożeniu pierwszej deklaracji. Można również skorzystać z portalu internetowego eNaleznosci.lubaczow.pl. Aby zarejestrować się w serwisie eNaleznosci.lubaczow.pl i w pełni korzystać z jego możliwości konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Dokonanie płatności na poczcie, bądź w innej instytucji zajmującej się przyjmowaniem opłat może skutkować dodatkową prowizją.

Kiedy wymagane są opłaty?

Rodzaj opłaty:

Płatne za:

Płatne do:

Rata 1

styczeń, luty

31 marca

Rata 2

marzec, kwiecień

31 marca

Rata 3

maj, czerwiec

31 maja

Rata 4

lipiec, sierpień

31 lipca

Rata 5

wrzesień, październik

30 września

Rata 6

listopad, grudzień

30 listopada

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 16 632 80 10, wew. 29 oraz na stronie www.czystylubaczow.info.

powrót do kategorii
Poprzednia Następna
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!