Wystartował nabór wniosków na lokalne inicjatywy w programie "Wzmocnij swoje otoczenie"

      Do 15 marca br. można składać wnioski o dofinansowanie w programie „Wzmocnij swoje otoczenie”. Wsparcie w wysokości do 24 tys. zł można otrzymać na lokalne inicjatywy w takich dziedzinach jak: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, przestrzeń publiczna, środowisku naturalne lub zdrowie.

     Program „Wzmocnij swoje otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jest przeznaczony dla gmin i powiatów oraz ich jednostek organizacyjnych, a w szczególności: publicznych placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury, sportu i rekreacji oraz bibliotek. Mogą w nim uczestniczyć również fundacje, stowarzyszenia (w tym ochotnicze straże pożarne), koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe (bez względu na to, czy posiadają status organizacji pożytku publicznego).

       Celem programu jest wsparcie finansowe projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, czy bezpieczeństwem. Inicjatywa skierowana jest do gmin w których PSE prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę.

      W ramach programu można się ubiegać o dofinansowanie projektów w następujących kategoriach:

Aktywność fizyczna – przykładowe cele: aktywność sportowa; obiekty sportowe np. siłownie, modernizacje boisk, sal i nawierzchni sportowych; sprzęt i akcesoria sportowe; infrastruktura rowerowa, biegowa, turystyczna np. trasy, wiaty, stacje naprawcze.

Bezpieczeństwo – przykładowe cele: sprzęt ratowniczy np. defibrylator AED; sprzęt strażacki i środki ochrony osobistej; kamera termowizyjna; szkolenia i edukacja np. miasteczko ruchu drogowego, kursy ratownictwa, szkolenia z pierwszej pomocy; infrastruktura np. progi zwalniające, radary prędkości, oświetlenie uliczne, monitoring.

Edukacja – przykładowe cele: organizacja zajęć poświęconych energii elektrycznej; wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych, remont i wyposażenie bibliotek; oprogramowanie i sprzęt dydaktyczny np. komputery, tablice interaktywne, gogle VR, sprzęt do robotyki; szkolenia rozwijające umiejętności np. językowe.

Ochrona zwierząt – przykładowe cele: zapobieganie bezdomności zwierząt np. czipowanie, sterylizacja, boksy; walka z kłusownictwem np. monitoring; inicjatywy na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt np. zabezpieczanie stanowisk i siedlisk zwierząt; edukacja np. w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony, szkolenia dla wolontariuszy w schroniskach.

Przestrzeń publiczna – przykładowe cele: miejsca spotkań i integracji, np. altana, wiata; modernizacje sal spotkań np. remonty świetlic, wyposażenie wnętrza; infrastruktura kultury np. czytelnia, kino plenerowe, wrzutnia książek, sprzęt muzyczny; zagospodarowanie przestrzeni do rekreacji, np. rewitalizacja parku, nasadzenia, ścieżka sensoryczna, plac zabaw; udogodnienia infrastrukturalne np. wiata przystankowa, system nawadniania; likwidacja barier architektonicznych np. podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Środowisko naturalne – przykładowe cele: ochrona środowiska np. oczyszczanie zbiorników wodnych; instalacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; edukacja ekologiczna np. pracownie przyrodnicze, wytyczanie szlaków przyrodniczo-edukacyjnych; rewitalizacja terenów zielonych; przeciwdziałanie marnowaniu zasobów, np. jadłodzielnie; efektywność energetyczna np. termomodernizacja budynku, ograniczanie emisji CO2.

Zdrowie – przykładowe cele: opieka zdrowotna np. sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, zajęcia terapeutyczne; diagnostyka; terapia integracji sensorycznej, np. wyposażenie sal, ogrody sensoryczne; profilaktyka i edukacja np. szkolenia, kampanie informacyjne, warsztaty ze specjalistami, prewencja epidemiologiczna.

     Zgłoszenia do programu będą odbywały się za pośrednictwem formularza elektronicznego, który nie został jeszcze udostępniony. PSE zapraszają zainteresowane podmioty do udziału w webinarze, na którym przedstawione zostaną zasady zgłoszeń do tegorocznej edycji programu oraz omówiony zostanie szczegółowo nowy formularz zgłoszeniowy. Webinar odbędzie się 20 lutego br. o godz. 14.00 – w trakcie spotkania przewidziana jest również sesja pytań i odpowiedzi. Rejestracja na webinar pod TYM LINKIEM.

       W ramach pięciu dotychczasowych edycji programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln zł.

Więcej informacji o programie można znaleźć TUTAJ.

W załaczniku znajduje się regulamin.

Pliki do pobrania:

Regulamin programu "Wzmocnij swoje otoczenie"
Format: pdf, 417.44 kB
powrót do kategorii
Poprzednia Następna
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!